Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de het pastoraat, het college van diakenen, het college van kerkrentmeesters,

lees meer :

Vorming en toerusting

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Hurdegaryp organiseert elk winterseizoen

lees meer :

Bloemen in de kerk

Liturgisch bloemschikken /Symbolisch bloemschikken is een mogelijkheidom in de viering

lees meer :

Liturgie-cie

De liturgiecommissie valt onder de taakgroep pastoraat. Zij heeft een coördinerende en initiërende

lees meer :